Močovod

Močovod (ureter) je trubicovitý párový orgán měřící cca 25‒30 cm, jeho průměr bývá 5‒7 mm. Probíhá v retroperitoneu, za břišní dutinou, ale má také část, jež se dostává do břišní dutiny, část pánevní a část procházející stěnou močového měchýře a ústí na tzv. trigonu močového měchýře (trojúhelníkovitá oblast ve fundu/spodiny/ měchýře, ohraničená vyústěním ureterů a ústím močové trubice).

Močovod

Funkce močovodu

Močovodem se transportuje definitivní moč vytvořená ledvinami do močového měchýře. Tento děj je aktivní, tj. pomocí peristaltiky. Ke stahům dochází každých 10 – 12 sekund. V případě zaklínění močového kamene jsou to právě peristaltické pohyby, které tvoří undulující /kolísavé/bolesti, tj. koliku.

Peristaltika v močovodech je řízená nervovou pletení, v jeho horní části se nacházejí tzv. pacemakerové, rytmus udávající, neurony, nervové buňky. Při přítoku moči do močovodů vznikají močová vřeténky, tj. porce moči v relaxované části močovodu. Toto vřeténko je dále posouváno pomocí stahů a uvolnění jednotlivých úseků močovodu. V případě běžné tvorby moči se v jednu chvíli nachází v močovodu jen jedno močové vřeténko a močovodu se střídají. Tento stav je označován jako normotonická odpověď močovodů. Při zvýšené tvorbě moči dochází i k urychlení močovodové peristaltiky.

Při dopravení moči do močového měchýře uzavírá tlak moči v plnícím se měchýři močovod tak, aby nedocházelo k zpětnému toku moči. Funkci močovodů je možné zaznamenat pomocí elektrouretrografu. 

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování