Anatomie

Lymfatické uzliny

Mízní, lymfatická uzlina (nodi lymphatici) je orgán, který má oválný až kulovitý tvar. Jsou veliké asi 1–25 mm. V případě zánětů či nádorů dochází ke zvětšení a možné bolestivosti uzlin. Jsou totiž místem, kde se...

Lymfatický systém

Lymfatická soustava neboli mízně-cévní systém je jednosměrná soustava těla a lymfatickými cévami vede z mezibuněčných prostorů do krve. Větší lymfatické cévy se nazývají mízovody. Věda, která lymfatickou soustavu zkoumá se...

Mandle

Mandle (tonsilla) je orgán lymfatického systému. V lidském organismus najdeme více druhů mandlí, z nichž některé se vyskytují v párech. Jako lymfatické uzliny jsou součástí imunitního systému Mandle patrová (též mandle krční,...

Mícha

Mícha je v průměru 45 cm dlouhá, tenká trubice. V mozkovém kmeni navazuje na prodlouženou míchu, vede týlním otvorem a nad druhým bederním obratlem končí.. Z míchy vychází nervy, jejichž prostřednictvím se přenášejí...

Močová trubice

Močová trubice (uretra) odvádí moč nashromážděnou v močovém měchýři z těla. Jsou rozdíly mezi mužskou a ženskou uretrou. Úsek močové trubice, který nasedá na močový měchýř, se nazývá krček měchýře. U ženy je...

Močovod

Močovod (ureter) je trubicovitý párový orgán měřící cca 25‒30 cm, jeho průměr bývá 5‒7 mm. Probíhá v retroperitoneu, za břišní dutinou, ale má také část, jež se dostává do břišní dutiny, část pánevní a část...

Močový měchýř

Močový měchýř tvoří spolu s ledvinami a močovou trubicí naši vylučovací soustavu. Je to dutý, velmi roztažný orgán, který slouží jako zásobárna moči. Lidský močový měchýř má možnost pojmout 600 až 800 ml této tekutiny,...

Mozek

Mozek je nejdůležitějším orgánem lidského těla. V mozku vše začíná a končí. Pokud je lékařem stanovena mozková smrt, je člověk mrtev. V mozku jsou vedeny nejsložitější operace, některé člověk dosud neobjevil nebo...

Mužské pohlavní ústrojí

Nemusíme zde psát sáhodlouhé vyprávění o tom, co to mužské pohlavní orgány jsou a k čemu slouží. V tomto článku se zaměříme čistě na anatomické detaily a na zajímavosti, které mužské pohlavní ústrojí...

Nadledviny

Nadledviny (glandula suprarenalis) jsou párovou endokrinní žlázou, tj. žlázou s vnitřní sekrecí. Nacházejí se na vrchním pólu ledviny. Velikost nadledvin je cca 5 x 3 cm a hmotnost mají cca 10 g. Nadledviny jsou uložené ve vazivovém...