Mandle

Mandle (tonsilla) je orgán lymfatického systému. V lidském organismus najdeme více druhů mandlí, z nichž některé se vyskytují v párech. Jako lymfatické uzliny jsou součástí imunitního systému

Krční mandle

Mandle patrová (též mandle krční, tonsilla palatina)

Pár světle růžových lymfatických uzlíčků, který se nachází na obou stranách zadní části krku, mezi dvěma patrovými oblouky. Při otevření úst jsou mandle dobře viditelné. Dříve bylo jejich odstraňování u dětí běžným preventivním zákrokem, díky němuž se předcházelo virovým a bakteriálním onemocněním, převážně opakovanému výskytu angíny. Dnes se k tomuto chirurgickému zákroku přistupuje už řidčeji. Krční mandle totiž splňují v lidském těle i svůj účel a především brání vniknutí infekce do horních cest dýchacích. Největší jsou mandle v dětství, vlivem puberty se začínají zmenšovat.

Mandle nosní (tonsilla pharyngea)

Lymfatická tkáň ve sliznici nosohltanu. Podobně jako mandle krční působí jako obrana organismu před infekcemi. Pokud dojde k přemožení infekce (například při opakované rýmě), ochranná funkce se však naopak vytrácí a mandle nabývá na velikosti. Tento stav nazýváme jako adenoidní vegetace a typický je zejména pro malé děti. Projevuje se ztíženým dýcháním nosem, nedoslýchavostí, huhňavou řečí a výrazem tváře nazývaným jako facies adenoidae (otevřená ústa, tupý výraz, zúžený obličej). Mnohdy se přistupuje k úplnému odstranění mandle – adenotomii.

Mandle jazyková (tonsilla lingualis)

Nepárová mandle. Souhrnně tak označujeme uzlíčky lymfatické tkáně na kořenu jazyka.

Párová mandle (tonsilla tubaria)

Párová mandle, která se nachází při vyústění Eustachovy trubice.

Autor: Simona Knotková

pletení a háčkování