Brzlík

Brzlík (lat. thymus) je primární (centrální) lymfatický orgán, který se nachází v hrudním koši. Zde získávají T-lymfocyty autotoleranci a imunologickou imunokompetenci. Zárodečný původ thymu je dvojí – entodermový epitelová báze se vytváří ze 3. a 4. žaberní výchlipky a lymfocyty vznikají z mezenchymu lymfopoesou.

Poloha a tvar

Thymus se nachází v horním předním mediastinu. Jeho velikost se s věkem mění. Největšího vývoje dosahuje v dětství, od puberty pomalu zaniká a je nahrazován tukovou tkání. U dítěte sahá v podstatě od štítné žlázy k perikardu,zatímco u dospělého leží jen v malém úseku za manubriem sterna.

Syntopie

Brzlík se nachází v bezprostřední blízkosti za sternem. Za ním následuje vrstva žil a pak vrstva tepen. V dětském věku, kdy dosahuje až na krk, je krytý infrahoidními svaly. Z pravé a levé strany je formovaný orgány mediastina, zejména pleurou (případně plícemi).

Funkce thymu

Hlavní funkcí thymu je přeměna lymfocytů v imunokompetentní T-lymfocyty, tedy lymfocyty, které mají schopnost bránit organismus. U novorozence ovlivňuje vznik a následný vývoj lymfatické tkáně v ostatních orgánech a lymfatických uzlinách. Další jeho funkcí je kontrola proliferace, tedy lymfopoesy, vyzrávání, získávání imunokompetence lymfocytů a jejich diferenciace v rámci samotného thymu, ale také v dalších lymfatických orgánech.

Makroskopická stavba

Brzlík sestává ze dvou různě velkých, vazivem spojených laloků (lobus dexter et sinister), levý lalok bývá větší. Povrch thymu je pružnýý a měkký, pokrytý tenkou vazivovou blánou (capsula), která vstupuje dovnitř thymu. Vazivové výběžky vytváří septa, která rozdělují laloky na menší lalůčky (lobuli). Rozdělení na lalůčky je na povrchu thymu zřetelné. Dále se lalůčky dělí na primární a sekundární o velikosti 0,2–5 mm.

Mikroskopická stavba

Brzlík je centrální lymfatický orgán, a proto je jeho stroma tvořeno retikulárním epitelem. V síťovitě uspořádaném epitelu jsou zachyceny vniklé lymfocyty, které tu nevznikají. Každý lobulus má 2 díly:

  • kůra (cortex) – na okrajích lalůčku je tmavší;
  • dřeň (medulla) – uvnitř lalůčku je světlejší.
Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování