Astmatický stav - status asthmaticus

Popis: Astmatický stav - status asthmaticus
Kód diagnózy dle MKN-10: J46

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Počet úmrtí s diagnózou J46

Podrobné informace o nemoci

Astma

Astma patří k nemocem spojeným s moderní dobou. V současnosti můžeme pozorovat nárůst lidí trpící tímto onemocněním. Astma je nejčastějším dětským chronickým onemocněním. Postihuje asi 10 % dětí. Většinou jde o chlapce....