Dolní cesty dýchací

Dolní cesty dýchací zahrnují oblast od hrtanové příklopky (epiglottis) po plíce.

Stavba dolních cest dýchacích

Jsou tedy tvořeny hrtanem (larynx), průdušnicí (trachea), průduškami (bronchy), které se dělí do řádů, dle místa, kde se v plicích nacházejí, např. lobární (lalokové), průdušinky (bronchioly), terminální bronchy, jež se dělí na respirační (dýchací) bronchy, plicní sklípky (alveoly).

Nejdůležitější funkcí dolních cest dýchacích, je dopravit vzduch do alveolů, plicních sklípků, kde dochází k výměně plynů. Do krve proniká kyslík výměnou za oxid uhličitý, který je vydechován.

Krom toho mají dýchací cesty též funkci očistnou, díky řasinkovému epitelu se žlázkami dochází k zachycení nečistot a jejich transportu zpět do horních cest dýchacích, aby mohly být vykašlány a neměstnaly a nezanášely dýchací cesty.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování