Bronchitida u dětí

Bronchitida se řadí mezi záněty dolních dýchacích cest a jedná se o onemocnění, které postihuje průdušky. Můžeme rozlišit dvě formy, a to akutní a chronickou. U dětí se nejčastěji vyskytuje akutní bronchitida, jejíž příčinou je obvykle virová infekce dýchacích cest. Akutní bronchitida má zřídka kdy příčinu bakteriální.

Bronchitida u dětí

Chronická bronchitida jsou opakující se záněty až degenerace průdušek. Děti s chronickou bronchitidou mají více hlenu při kašli než je tomu u akutní formy. Chronická bronchitida je často spojena s astmatem, cystickou fibrózou, vdechnutím cizího tělesa nebo vystavení dráždivým látkám. Opakující se chronické bronchitidy mohou naznačovat na poruchu imunitního systému.

Příčiny

Akutní bronchitida je obvykle způsobena virovou infekcí například při nebo po nachlazení. Ojediněle může být způsobena bakteriální infekcí.

Příčinou chronické bronchitidy je často vystavení znečištěnému vzduchu nebo cigaretovému kouři. Riziko je o to větší, pokud dítě trpí jiným onemocněním dýchacích cest jako je astma, senná rýma apod. nebo některými alergiemi. Děti, které jsou narozené předčasně, mají také vyšší riziko ke vzniku zánětu průdušek, jelikož jejich plíce nejsou plně vyvinuty.

Rizikové faktory

Nejrizikovější skupinou, která trpí bronchitidami, jsou děti mladší jak tři měsíce. Důvod spočívá v tom, že jejich plíce a imunitní systém ještě nejsou plně vyvinuty.

  • Mezi další faktory, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem bronchitidy, patří:
  • předčasný porod
  • jiné onemocnění srdce nebo plic
  • porucha imunitního systému
  • vystavení dítěte tabákovému kouři
  • děti nikdy nekojené (kojené děti dostávají imunitní dávky od matky)
  • sourozenci, kteří navštěvují školu nebo školku a přináší domů infekce

Příznaky bronchitidy u dětí

Příznaky akutní bronchitidy obvykle zahrnují produktivní kašel a retrosternální bolest (bolest na hrudi). Dochází také k prohloubenému dýchání. Mezi další příznaky patří horečka, bolesti celého těla a zimnice, bolest v krku a rýma, ucpaný nos, dušnost nebo sípání, bolesti hlavy a únava. Obecně platí, že průběh akutní bronchitidy spontánně vymizí a uzdravení je obvykle vidět během 10-14 dnů po nástupu příznaků.

Chronická bronchitida s sebou nese řadu příznaků, které zahrnují kašel, který trvá více než 1 měsíc nebo opakující se kašel, který může být spojen s pískoty nebo lze poslouchat skřípoty při vyšetřování poslechem. Příznaky chronické bronchitidy jsou podobné jako u astmatu, proto tyto dvě onemocnění mohou být diagnosticky zaměnitelné.

Prognóza

Většina dětí s bronchitidou se plně zotaví bez komplikací, a to i v případě, že stav byl kritický. Obecně platí, že děti jsou v pořádku během 7 až 14 dnů, ačkoli kašel může přetrvávat po dobu několika týdnů. Dýchání se obvykle stává klidnější kolem třetího dne nemoci.

V některých případech děti neopouští sípání nebo kašel, kdykoliv se nachladí po prodělané bronchitidě. Smrt je způsobena asi jen v 0,2 % případů, většinou se jedná o děti mladší než 6 měsíců s jinými přidruženými problémy než je bronchitida. Zřídka se bronchitida opakuje, jelikož má proti ní dítě vybudované protilátky. Infekce se skoro nikdy nevyskytuje dvakrát ve stejném roce.

Diagnostika

Lékaři k diagnostice poslouží Vaše přesná výpověď o příznacích a projevech dítěte. Další vyšetření je poslech, kterým rozliší sípoty a vrzoty na plicích. Může také provést rentgen hrudníku a hledat známky infekce touto metodou. Někdy jsou prováděny krevní testy.

Léčba bronchitidy u dětí

Léčba obou forem bronchitidy u dětských pacientů zahrnuje dostatečný odpočinek během celého dne. Dále je důležité, aby dítě pilo hodně tekutin, pokud se jedná o dítě kojené, zabezpečit kojení. Z léků jsou používána antibiotika (při bakteriální nákaze), mukolytika (léky usnadňující rozpouštění hlenu a vykašlávání), expectorancia (léky k lepšímu vykašlávání), antipyretika (léky proti teplotě), analgetika (léky tišící bolest). U dlouhotrvajících případů je třeba zvážit bronchodilatační léčbu (rozšíření průdušek pomocí bronchodilatancií). Užívají se také kortikosteroidy (léky proti zánětu). Dále může být léčba podpořena vitamíny C a E. V obou případech je velmi důležité, aby bylo dítě vyvarováno znečištěnému ovzduší a především tabákovému kouři.

Prevence

Prevence je pro toto onemocnění velmi důležitá, jelikož je typické pro malé děti s nedokonalým imunitním systémem. Lze díky ní předejít rozsáhlému stavu. Tyto techniky jsou jak levné, tak snadno dostupné. Je vhodné snažit se kojit a nevzdávat to ani po prvotních neúspěšných pokusech. V případě nezdaru je vhodné obrátit se na specialitu (laktační poradkyni). Mateřské mléko obsahuje látky, které slouží dítěti k jeho obranyschopnosti. Další doporučení je přestat kouřit v bezprostřední blízkosti Vašeho dítěte. Cigaretový kouř je jedním z největších rizikových faktorů pro vznik bronchitidy. Kromě tabákového kouře je vhodné snížit i jiné dráždivé látky v okolí. Je zřejmé, že do jisté míry ovzduší a lokalitu změnit nejde, ale je vhodné trávit s dítětem nějaký čas v přírodě a mimo městské aglomerace.

Dalším způsobem jak předcházet onemocnění (nejen bronchitidě), je učit dítě již od útlého věku správné hygienické návyky, zejména mytí rukou. Je to důležité zejména před a po jídle, po použití toalety, po návratu domů z venku. Někteří rodiče hygienu svých dětí dodržují až tak, že používají antibakteriální mýdla a dezinfekci po každém mytí. Přehnaná hygiena není nejvhodnějším řešením. Tyto přípravky obsahují látky, které mohou mít více škod než užitku v podobě alergických reakcí na kůži dítěte. Takové prostředky je vhodné využít příležitostně na cestách, kde není dostupná voda a mýdlo. V domácích podmínkách není nutné tyto mýdla a dezinfekční prostředky používat.   

Autor: Klára šedová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování