Horečka o'nyong-nyong - Horečka o'nyong-nyong

Popis: Jiná virová horečka přenášená komáry - Horečka o'nyong-nyong - Horečka o'nyong-nyong
Kód diagnózy dle MKN-10: A921

Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci
Diagnóza: Jiná virová horečka přenášená komáry