Zavšivení – pediculosis‚ původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)

Popis: Zavšivení – pediculosis‚ původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
Kód diagnózy dle MKN-10: B851

Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci
Skupina: B85 - Zavšivení – pediculosis [phthiriasis]

Podrobné informace o nemoci

Vši

Vši jsou parazitickým druhem hmyzu. Usídlují se na našem těle, nejčastěji v hustých chomáčích chlupů a vlasů. Jejich zdrojem potravy je krev hostitele. Celosvětově se jedná o rozšířené parazity, celkem je známo několik set...