Generalizovaná úzkostná porucha

Popis: Generalizovaná úzkostná porucha
Kód diagnózy dle MKN-10: F411

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F41 - Jiné anxiózní poruchy

Podrobné informace o nemoci

Deprese

Deprese je velmi složité psychické onemocnění, které se projevuje dlouhodobě pokleslou náladou jedince. Dochází k tomu z důvodů změn chemických reakcí v mozku, často v důsledku onemocnění, dlouhodobého stresu či psychického... 

comments powered by Disqus