Smíšená úzkostná a depresivní porucha

Popis: Smíšená úzkostná a depresivní porucha
Kód diagnózy dle MKN-10: F412

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F41 - Jiné anxiózní poruchy

Podrobné informace o nemoci

Deprese

Deprese je velmi složité psychické onemocnění, které se projevuje dlouhodobě pokleslou náladou jedince. Dochází k tomu z důvodů změn chemických reakcí v mozku, často v důsledku onemocnění, dlouhodobého stresu či psychického...