Získané zúžení zevního zvukovodu

Popis: Získané zúžení zevního zvukovodu
Kód diagnózy dle MKN-10: H613

Kapitola: VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Skupina: H61 - Jiné nemoci zevního ucha 

comments powered by Disqus