Akutní zánět bubínku – myringitis acuta

Popis: Akutní zánět bubínku – myringitis acuta
Kód diagnózy dle MKN-10: H730

Kapitola: VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Skupina: H73 - Jiné nemoci bubínku (membranae tympani) 

comments powered by Disqus