Aneurysma a disekce vertebrální tepny

Popis: Aneurysma a disekce vertebrální tepny
Kód diagnózy dle MKN-10: I726

Kapitola: IX. Nemoci oběhové soustavy
Skupina: I72 - Jiné výdutě – aneuryzmata a disekce

Podrobné informace o nemoci

Aneurysma

Jako aneurysma neboli výduť je medicínské označení lokálního rozšíření tepny, které je způsobeno změnami struktury v její stěně, jako je např. její poškození nebo oslabení. Tento problém však může postihnout kteroukoliv...