Absces plic a mezihrudí - mediastina

Popis: Absces plic a mezihrudí - mediastina
Kód diagnózy dle MKN-10: J85

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou J85

Podrobné informace o nemoci

Absces

Absces je hnisem vyplněná bolestivá dutina ve tkáni, způsobená bakteriálními infekcemi. Hnis je zkalená páchnoucí tekutina obsahující živé i mrtvé bakterie, odumřelé zbytky tkání, bílé krvinky atd. Absces může vzniknout...