Syndromy po operacích žaludku

Popis: Syndromy po operacích žaludku
Kód diagnózy dle MKN-10: K911

Kapitola: XI. Nemoci trávicí soustavy
Skupina: K91 - Stavy po operacích na trávicím ústrojí‚ nezařazené jinde

Podrobné informace o nemoci

Dumpingový syndrom

Dumpingový syndrom (dumping syndrom) je poruchou vyprazdňování žaludku, která často vzniká po totální nebo parciální gastrektomii (úplném nebo částečném odstranění žaludku), dále po ezofagektomii (odstranění jícnu) anebo...