Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]

Popis: Impetigo [kterékoliv lokalizace] [kterýmkoliv organismem]
Kód diagnózy dle MKN-10: L010

Kapitola: XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
Skupina: L01 - Impetigo

Podrobné informace o nemoci

Impetigo

Impetigo je vysoce nakažlivé nezávažné kožní onemocnění. Nejčastěji jsou postiženy děti, ale impetigo se nevyhýbá ani dospělým. Původci impetigové infekce  Mezi hlavní původce nemoci patří stafylokok, může jím být...