Kožní absces, furunkl a karbunkl

Popis: Kožní absces, furunkl a karbunkl
Kód diagnózy dle MKN-10: L02

Kapitola: XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou L02

Podrobné informace o nemoci

Absces

Absces je hnisem vyplněná bolestivá dutina ve tkáni, způsobená bakteriálními infekcemi. Hnis je zkalená páchnoucí tekutina obsahující živé i mrtvé bakterie, odumřelé zbytky tkání, bílé krvinky atd. Absces může vzniknout...