Postdysenterická artropatie - Předloktí

Popis: Reakční artropatie - Postdysenterická artropatie - Předloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M0213

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M02 - Reakční artropatie
Diagnóza: Postdysenterická artropatie