Reiterova nemoc - Ruka

Popis: Reakční artropatie - Reiterova nemoc - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M0234

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M02 - Reakční artropatie
Diagnóza: Reiterova nemoc