Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde - Ruka

Popis: Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde - Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M0364

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M03 - Postinfekční a reakční artropatie při nemocech zařazených jinde
Diagnóza: Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde