Revmatická vaskulitida - Nadloktí

Popis: Séropozitivní revmatická artritida - Revmatická vaskulitida - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M0522

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M05 - Séropozitivní revmatická artritida
Diagnóza: Revmatická vaskulitida