Revmatická vaskulitida - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Séropozitivní revmatická artritida - Revmatická vaskulitida - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M0528

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M05 - Séropozitivní revmatická artritida
Diagnóza: Revmatická vaskulitida