Stillova nemoc začínající v dospělosti - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Jiná revmatická artritida - Stillova nemoc začínající v dospělosti - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M0618

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Stillova nemoc začínající v dospělosti 

comments powered by Disqus