Revmatická burzitida - Pánevní krajina a stehno

Popis: Jiná revmatická artritida - Revmatická burzitida - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M0625

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Revmatická burzitida