Revmatická burzitida - Lokalizace NS

Popis: Jiná revmatická artritida - Revmatická burzitida - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M0629

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Revmatická burzitida 

comments powered by Disqus