Revmatické uzlíky - Ramenní krajina

Popis: Jiná revmatická artritida - Revmatické uzlíky - Ramenní krajina
Kód diagnózy dle MKN-10: M0631

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Revmatické uzlíky