Revmatické uzlíky - Kotník a noha pod ním

Popis: Jiná revmatická artritida - Revmatické uzlíky - Kotník a noha pod ním
Kód diagnózy dle MKN-10: M0637

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Revmatické uzlíky