Jiná určená revmatická artritida - Mnohočetné lokalizace

Popis: Jiná revmatická artritida - Jiná určená revmatická artritida - Mnohočetné lokalizace
Kód diagnózy dle MKN-10: M0680

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Jiná určená revmatická artritida