Jiná určená revmatická artritida - Předloktí

Popis: Jiná revmatická artritida - Jiná určená revmatická artritida - Předloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M0683

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Jiná určená revmatická artritida