Jiná určená revmatická artritida - Bérec

Popis: Jiná revmatická artritida - Jiná určená revmatická artritida - Bérec
Kód diagnózy dle MKN-10: M0686

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Jiná určená revmatická artritida