Jiná určená revmatická artritida - Kotník a noha pod ním

Popis: Jiná revmatická artritida - Jiná určená revmatická artritida - Kotník a noha pod ním
Kód diagnózy dle MKN-10: M0687

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M06 - Jiná revmatická artritida
Diagnóza: Jiná určená revmatická artritida