Juvenilní revmatická artritida - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Juvenilní artritida - Juvenilní revmatická artritida - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M0808

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M08 - Juvenilní artritida
Diagnóza: Juvenilní revmatická artritida