Juvenilní revmatická artritida - Lokalizace NS

Popis: Juvenilní artritida - Juvenilní revmatická artritida - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M0809

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M08 - Juvenilní artritida
Diagnóza: Juvenilní revmatická artritida