Úrazová artropatie - Nadloktí

Popis: Jiné určené artropatie - Úrazová artropatie - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M1252

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M12 - Jiné určené artropatie
Diagnóza: Úrazová artropatie