Primární artróza jiných kloubů - Mnohočetné lokalizace

Popis: Jiná artróza - Primární artróza jiných kloubů - Mnohočetné lokalizace
Kód diagnózy dle MKN-10: M1900

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Primární artróza jiných kloubů