Primární artróza jiných kloubů - Kotník a noha pod ním

Popis: Jiná artróza - Primární artróza jiných kloubů - Kotník a noha pod ním
Kód diagnózy dle MKN-10: M1907

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Primární artróza jiných kloubů