Poúrazová artróza jiných kloubů - Lokalizace NS

Popis: Jiná artróza - Poúrazová artróza jiných kloubů - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M1919

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Poúrazová artróza jiných kloubů