Jiné sekundární artrózy - Předloktí

Popis: Jiná artróza - Jiné sekundární artrózy - Předloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M1923

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Jiné sekundární artrózy