Jiné sekundární artrózy - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Jiná artróza - Jiné sekundární artrózy - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M1928

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Jiné sekundární artrózy