Jiné sekundární artrózy - Lokalizace NS

Popis: Jiná artróza - Jiné sekundární artrózy - Lokalizace NS
Kód diagnózy dle MKN-10: M1929

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Jiné sekundární artrózy