Artróza NS - Nadloktí

Popis: Jiná artróza - Artróza NS - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M1992

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Artróza NS