Artróza NS - Ruka

Popis: Jiná artróza - Artróza NS - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M1994

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Artróza NS