Artróza NS - Bérec

Popis: Jiná artróza - Artróza NS - Bérec
Kód diagnózy dle MKN-10: M1996

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M19 - Jiná artróza
Diagnóza: Artróza NS