Výpotek v kloubu - Bérec

Popis: Jiné poruchy kloubů‚ nezařazené jinde - Výpotek v kloubu - Bérec
Kód diagnózy dle MKN-10: M2546

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M25 - Jiné poruchy kloubů‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Výpotek v kloubu 

comments powered by Disqus