Výpotek v kloubu - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Jiné poruchy kloubů‚ nezařazené jinde - Výpotek v kloubu - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M2548

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M25 - Jiné poruchy kloubů‚ nezařazené jinde
Diagnóza: Výpotek v kloubu 

comments powered by Disqus