Jiná lordóza - Mnohočetné postižení páteře

Popis: Kyfóza a lordóza - Jiná lordóza - Mnohočetné postižení páteře
Kód diagnózy dle MKN-10: M4040

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M40 - Kyfóza a lordóza
Diagnóza: Jiná lordóza