Jiná lordóza - Sakrální (křížová) a sakrokokcygeální (křížově-kostrční) krajina

Popis: Kyfóza a lordóza - Jiná lordóza - Sakrální (křížová) a sakrokokcygeální (křížově-kostrční) krajina
Kód diagnózy dle MKN-10: M4048

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M40 - Kyfóza a lordóza
Diagnóza: Jiná lordóza