Zlomenina obratle z únavy - Mnohočetné postižení páteře

Popis: Jiné spondylopatie - Zlomenina obratle z únavy - Mnohočetné postižení páteře
Kód diagnózy dle MKN-10: M4840

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M48 - Jiné spondylopatie
Diagnóza: Zlomenina obratle z únavy