Onemocnění jiných meziobratlových plotének

Popis: Onemocnění jiných meziobratlových plotének
Kód diagnózy dle MKN-10: M51

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou M51

Počet hospitalizací s diagnózou M51

Podrobné informace o nemoci

Výhřez meziobratlové ploténky

Výhřez (prolaps) meziobratlové ploténky je onemocnění páteře, které vzniká její postupnou degenerací. Následkem tohoto poškození dochází k výskytu trhlin a úniku vnitřní hmoty meziobratlové ploténky. Nervový kořen je tak...